A message from the twenty-fourth century

doo yoo woo mooo?
DoO AyE waan tooo?
waa ee ooo poo
fee floo gloo
viaa grnaa
gtyoe
brooa grooa trooa too moo
soo kooo jooo gooo claa mee kii nia
plaa hoo xoiae boeuo
vuo mua trui voo
dooo yooo wooo moooo?
by fuck!


Posted

in

, , , , ,

by

Comments

Leave a Reply